OFERTAKonsultacje, doradztwo, projekty, kompletacje dostaw, realizacje w zakresie :

• Systemów filtracji zapylonego powietrza - cyklofiltry, filtry modułowe, komponenty do budowy instalacji odciągowych i transportowych, wentylatory odciągowe czystego powietrza, zapylonego oraz do transportu pneumatycznego.

• Silosów stalowych o pojemności od 80 m3 do 960 m3 - wyposażonych w wygarniacze planetarne podłogowe. Komponenty uzupełniające do odbioru zewnętrznego: zawory obrotowe, podajniki ślimakowe i podajniki łańcuchowe.

• Modernizacji lub budowy nowych kotłowni opalanych biomasą – kotły wodne, systemy mechanicznego podawania paliwa - ruchome podłogi, pompownie i sieci, zagospodarowanie ciepła dla procesów produkcyjnych.

• Budowy systemów wysokosprawnej kogeneracji (ORC) dla produkcji energii elektrycznej w powiązaniu ze spalaniem biomasy podnosząc efektywność energetyczną z jednoczesną redukcją emisji szkodliwych związków do atmosfery.